Fotovoltaika

Home E Instalace E Fotovoltaika

Fotovoltaika

Fotovoltaika je technologie, která umožňuje přeměnu slunečního záření na elektrickou energii. Toto se děje pomocí fotovoltaických článků, které jsou součástí fotovoltaických panelů. Fotovoltaické panely jsou umístěné na střeše nebo na jiném vhodném místě na budově a slouží k produkci elektrické energie pro vlastní potřebu budovy.

Fotovoltaické panely jsou vhodné pro instalaci na rodinné domy, protože umožňují snížit náklady na elektrickou energii a zároveň přispívají ke snížení emisí skleníkových plynů. Díky fotovoltaickým panelům můžete vyrábět vlastní elektrickou energii a také ji ukládat do akumulátorů pro pozdější využití, pokud jste například připojeni na síť a chcete využívat vlastní energii v době, kdy slunce nesvítí.

Instalace fotovoltaických panelů může být technicky a finančně náročná, ale v dlouhodobém horizontu se investice do fotovoltaiky vyplatí. Můžete také získat finanční podporu od státu nebo od energetických společností, které podporují rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Je dobré se poradit s odborníkem nebo s odbornou firmou, která vám poradí, jaké fotovoltaické panely jsou pro vaši budovu nejvhodnější a jaké jsou možnosti financování.

Samotný proces instalace fotovoltaiky vypadá takto:

První krok:

Odeslání poptávky

Zanechte nám své kontaktní údaje a my se vám do 24 hodin ozveme zpět. Nejpozději druhý den od odeslání poptávky se vám ozve náš obchodně-technický zástupce, který probere s vámi možnosti, jak nejlépe a kolik můžete ušetřit za energie a domluví s vámi osobní schůzku.

Během týdne se k vám dostaví obchodně-technický zástupce, se kterým jste již dříve komunikovali. Během schůzky probere vaši spotřebu energie a zjistí potřebné informace o vaší střeše. Zajímat se budou o druh střechy (rovné nebo šikmé) a druh krytiny (tašky, plech).

Dále se zeptají na další požadavky, které vyplynou ze stavu vaší nemovitosti, například pokud by se ukázalo, že na střechu nelze instalovat dostatek panelů kvůli stropním oknům nebo komínu. Nejvhodnější pro instalaci panelů je rovná střecha, která umožní umístit panely v optimálním sklonu a orientaci pro co nejvyšší výkon.

U šikmých střech je zpravidla potřeba statický posudek. Nejčastěji se setkáváme s krytinami z betonových nebo pálených tašek, falcovým a trapézovým plechem nebo plechovou taškou.

Při instalaci na falcový plech se nosná konstrukce nemusí kotvit skrz krytinu, ale speciálními úchyty za falcy. U betonových a pálených tašek se používají háky, které se připevňují na krovy nebo trámy po vyndání jednotlivých tašek.

Solární panely na střeše
Odborný posudek na instalaci fotovoltaiky
Montáž solárních panelů na střeše RD

Druhý krok:

Montáž a ověření zařízení

Ná profesionální tým montážníků provede montáž, instalaci a ověření správné funkčnosti solárních panelů. Jednodušší instalace jsou provedeny během jednoho dne, složitější do 3 dnů. Po instalaci systémy zprovozníme, vysvětlíme vám jejich funkčnost, provedeme zaškolení a ukážeme jednoduché ovládání pomocí aplikace v chytrém telefonu. Po dokončení instalace provedeme úpravy, aby vše vypadalo esteticky hezky a provedeme závěrečný úklid.

Třetí krok:

Revize systému po instalaci

Náš revizní technik vás navštíví do 14 dnů od dokončení instalace fotovoltaického systému (nebo jeho kombinace s tepelným čerpadlem) a ověří správnost zapojení celého systému. Ověří, že vše funguje správně a že umíte zařízení ovládat. Podepíše předávací protokol ohledně řádného předání díla a předá dokumenty potřebné pro změnu distribuční sazby, které poté požádáte svého dodavatele energií.

Audit a revize solárních panelů
Žádost o dotaci na fotovoltaiku

Čtvrtý krok:

Zpracování žádosti o dotaci

Pro vás vytvoříme projektovou dokumentaci potřebnou k žádosti o dotaci od Státního fondu životního prostředí ČR. Zašleme ji společně s dalšími požadovanými materiály a celý proces vyřídíme za vás. Potřebujeme pouze váš kód ke zplnomocnění pro zastupování v této záležitosti.

Vyplacení dotace

Vyplacení dotace se uskuteční až po ukončení celého procesu realizace a výměny elektroměru. My za vás vyřídíme žádost, jakmile dojde k připojení do sítě ze strany distributoru. Poté odešleme veškerou dokumentaci na Státní fond životního prostředí ČR. Po odeslání žádosti bude dotace vyplacena na váš účet obvykle do 6-8 týdnů.

Pátý krok:

Připojení do distribuční sítě

Připojení do distribuční sítě se týká instalace fotovoltaiky, při které přijde technik vaší distribuční sítě provést kontrolu celé instalace. Technik od distribuce ověří, že fotovoltaika je správně zapojena, připojí vás do distribuční sítě a vymění vám elektroměr. Tímto se stává, že můžete svůj fotovoltaický systém legálně používat. Připojení do distribuční sítě je krokem nezbytným pro to, abyste mohli získat dotaci a také aby byl váš systém připraven k využívání.

Fotovoltaické panely

Proč se to vyplatí řešit?

Pokud už vás nebaví řešit vysoké účty za elektřinu, je čas zainvestovat do fotovoltaické elektrárny nebo tepelného čerpadla. U nás se vám podaří celý proces od podpisu smlouvy do instalace zařídit během pouhých pár měsíců. Navíc můžete využít státní dotaci na fotovoltaiku nebo tepelné čerpadlo pro vaši budovu.

Pro rodinné domy nabízíme pouze velmi kvalitní tepelná čerpadla na míru, která jsou šetrná k životnímu prostředí a zároveň vám umožní ušetřit na vytápění. Nechte si zdarma zpracovat cenovou nabídku.

POZOR! Stále přijímáme nové zákazníky, tak neváhejte a informujte se!

Výhody vlastní fotovoltaiky:

 

  • Nezávislost na dodavatelích elektřiny: Vlastní fotovoltaická sestava vám umožňuje vyrábět vlastní elektřinu a snižuje tak vaši závislost na dodavatelích elektřiny.
  • Úspora nákladů: Vlastní fotovoltaická sestava vám umožňuje snížit náklady na elektřinu, protože méně elektřiny musíte nakupovat od dodavatelů.
  • Ochrana životního prostředí: Fotovoltaické sestavy jsou obnovitelným zdrojem energie, který neprodukuje škodlivé emise a pomáhají tak chránit životní prostředí.
  • Investice do budoucnosti: Fotovoltaické sestavy jsou dlouhodobou investicí, která vám může přinést úspory v budoucnu.
  • Možnost prodeje přebytku energie: Pokud vyrábíte více elektřiny, než potřebujete, můžete prodat přebytek do sítě.

Ekologický zdroj tepla

Fotovoltaické panely ve spojení s tepelným čerpadlem jsou maximálně úsporným a ekologickým řešením pro výrobu vlastní elektrické energie a topení v budově. Je také velmi univerzální a umožňuje udržovat pohodu v domácnosti jak v zimě, tak i v létě. Může sloužit jako zdroj pro vytápění i chlazení, a při chlazení v systému vzduch/voda, navíc pomáhá regenerovat teplotu v půdě. Tepelné čerpadlo může sloužit i k ohřevu bazénu, zatímco levný zdroj elektické energie a vyšší účinek fotovoltaiky v letních měsících využijete pro provozní zařízení bazénové technologie.

Hlavní výhody vlastní fotovoltaiky

Nezávislost na dodavatelích elektřiny

Nezávislost na dodavatelích elektřiny je jednou z hlavních výhod vlastní fotovoltaické sestavy. Instalací fotovoltaické sestavy na vašem domě nebo průmyslové budově máte možnost vyrábět vlastní elektřinu z obnovitelného zdroje, slunce. Tím se snižuje vaše závislost na dodavatelích elektřiny, kteří vám mohou nabízet nevýhodné ceny nebo nespolehlivý dodávky.

Vlastní fotovoltaická sestava vám umožňuje vyrábět elektřinu přímo na místě, kde ji potřebujete, což snižuje potřebu přepravovat elektřinu na velké vzdálenosti. Navíc, v případě výpadku elektřiny z důvodu poruchy nebo při přírodních katastrofách, může být vaše fotovoltaická sestava zdrojem záložního napájení.

S vlastní fotovoltaickou sestavou máte také větší kontrolu nad cenou elektřiny, protože méně závisíte na cenách elektřiny od dodavatelů. To může být výhodné pro firmy, které spotřebovávají velké množství elektřiny a chtějí snížit své náklady.

V neposlední řadě, vlastní fotovoltaická sestava také přispívá k ochraně životního prostředí, protože využívá obnovitelný zdroj energie a neprodukuje škodlivé emise.

Úspora nákladů je další významnou výhodou vlastní fotovoltaické sestavy

Úspora nákladů je další významnou výhodou vlastní fotovoltaické sestavy. Instalací fotovoltaické sestavy na vašem domě nebo průmyslové budově máte možnost vyrábět vlastní elektřinu z obnovitelného zdroje, slunce. Tím snižujete své náklady na nákup elektřiny od dodavatelů.

V závislosti na velikosti vaší fotovoltaické sestavy a vaší spotřebě elektřiny, můžete snížit své náklady na elektřinu až o 80%. Navíc, náklady na instalaci fotovoltaické sestavy se v průběhu let snižují, takže návratnost investice se zkracuje.

Kromě úspory na nákladech na elektřinu, může mít vlastní fotovoltaická sestava také pozitivní dopad na vaši ekonomiku. Pokud vyrábíte více elektřiny, než potřebujete, můžete prodat přebytek do sítě a tím získat další příjem.

Vlastní fotovoltaická sestava také umožňuje lepší plánování a kontrolu nad náklady na elektřinu. Můžete snadno sledovat svou spotřebu elektřiny a vyráběnou elektřinu a tím lépe plánovat své náklady.

Je důležité si uvědomit, že úspora nákladů na elektřinu se liší v závislosti na vaší spotřebě elektřiny, velikosti vaší fotovoltaické sestavy a místních podmínkách (např. světelné podmínky).

Fotovoltaické sestavy jsou obnovitelným zdrojem energie

Ochrana životního prostředí je další důležitou výhodou fotovoltaických sestav. Fotovoltaické sestavy jsou obnovitelným zdrojem energie, který využívá energii slunce k výrobě elektřiny. To znamená, že neprodukují škodlivé emise a nezatěžují životní prostředí, jako např. uhelné nebo plynové elektrárny.

Fotovoltaické sestavy jsou také ekologickým způsobem, jak snížit závislost na fosilních palivech a snížit tak emise skleníkových plynů. Používání obnovitelných zdrojů energie jako je fotovoltaické sestavy, pomáhá snižovat emise skleníkových plynů a přispívá tak k boji proti změně klimatu.

Fotovoltaické sestavy také pomáhají snižovat znečištění ovzduší, které je spojeno s výrobou elektřiny z fosilních paliv. Tyto sestavy neprodukují žádný hluk ani nezatěžují okolí, takže nezpůsobují žádné negativní vlivy na životní prostředí.

Vlastní fotovoltaická sestava také pomáhá podpořit lokální ekonomiku, protože mnoho fotovoltaických sestav se instaluje a provozuje na místní úrovni.

Je důležité si uvědomit, že pro dosažení maximálního ekologického přínosu, je důležité zvolit kvalitní a efektivní komponenty a také správně plánovat a provozovat fotovoltaickou sestavu.

Investice do budoucnosti

Investice do fotovoltaické sestavy může být dobrým krokem pro budoucnost. Zejména v této nejisté době a s ohledem na očekávané ceny energií. Fotovoltaické sestavy jsou dlouhodobou investicí, která může přinést úspory v budoucnu.

Jednou z hlavních výhod fotovoltaické sestavy je, že po instalaci vám může začít vyrábět elektřinu, což může snížit vaše náklady. Tyto úspory se mohou pohybovat v řádech desetitisíců korun ročně, což může být významná úspora v dlouhodobém horizontu.

Fotovoltaické sestavy jsou také dlouhověké technologie, které mohou fungovat až 30 let nebo déle s odpovídající údržbou. To znamená, že vaše investice bude mít dlouhodobý ekonomický dopad.

Instalace fotovoltaické sestavy také může zvýšit hodnotu vašeho domu nebo průmyslové budovy, protože fotovoltaické sestavy se stávají stále populárnějšími a žádanějšími u kupujících.

Kromě ekonomických výhod, fotovoltaické sestavy také přispívají k ochraně životního prostředí, protože využívají obnovitelný zdroj energie a neprodukují škodlivé emise.

Je důležité si uvědomit, že návratnost investice se liší v závislosti na mnoha faktorech, jako je velikost vaší fotovoltaické sestavy, vaše spotřeba elektřiny, místní světelné podmínky a cena elektřiny. Je důležité provést pečlivý průzkum a zvážit všechny faktory před rozhodnutím o instalaci fotovoltaické sestavy. Ideálně se tedy informujte o cenách sestav u různých dodavatelů a vyberte si tu nejlepší nabídku v poměru cena vs kvalita.

Prodej přebytku vyrobené elektřiny

Možnost prodeje přebytku energie je další výhodou vlastní fotovoltaické sestavy. Pokud vyrábíte více elektřiny, než potřebujete, můžete prodat přebytek do sítě. Tato možnost prodeje přebytku energie může být dostupná v závislosti na místních podmínkách.

Velmi často se setkáte se systémem, kde vlastníci fotovoltaických sestav mohou prodat přebytek elektřiny do sítě a tím se jim kompenzují náklady na elektřinu, kterou musí koupit od dodavatele, když neprodukují dostatek elektřiny.

Je důležité si uvědomit, že systém prodeje přebytku energie se liší v závislosti na místních podmínkách a mohou být omezeny nebo neexistovat v některých oblastech. Je důležité se poradit s místními úřady a dodavatelem elektřiny, abyste zjistili, zda je prodej přebytku energie v vaší oblasti možný a jaké jsou podmínky pro prodej.

Je také důležité si uvědomit, že prodej přebytku energie může být ovlivněn mnoha faktory, jako jsou světelné podmínky, velikost vaší fotovoltaické sestavy a vaše spotřeba elektřiny. Je důležité pečlivě plánovat a monitorovat svou spotřebu elektřiny a vyráběnou elektřinu, abyste mohli maximálně využít možnost prodeje přebytku energie.

Je důležité také zvážit potenciální ekonomický dopad prodeje přebytku energie při rozhodování o instalaci fotovoltaické sestavy, ale je třeba mít na paměti, že ne všechny oblasti jsou vhodné pro prodej přebytku energie a je také nutné brát v úvahu další faktory, jako jsou náklady na instalaci a údržbu, abyste mohli správně posoudit celkovou ekonomickou výhodnost fotovoltaické sestavy.

Kromě prodeje přebytku energie, může mít fotovoltaická sestava také další ekonomické výhody, jako jsou úspory na nákladech na elektřinu a zvýšení hodnoty vašeho domu nebo průmyslové budovy.

Je důležité si uvědomit, že prodej přebytku energie je jen jedna z mnoha výhod fotovoltaické sestavy a je důležité zvážit všechny faktory před rozhodnutím o instalaci.

Chcete individuální cenovou nabídku zdarma?

Můžeme vám poskytnout cenovou nabídku na instalaci fotovoltaických panelů nebo tepelného čerpadla přesně pro vaši nemovitost. Její získání je zcela nezávazné a během 24 hodin od odeslání požadavku na ni. V současné době kvůli obrovskému nárůstu počtu objednávek může být doba odpovědi trochu prodloužena, ale budeme se snažit vás kontaktovat do dvou pracovních dnů. Prosíme, abyste byli k dispozici na svém telefonu, abychom mohli včas získat potřebné informace a poskytnout vám co nejpřesnější nabídku.