Home E Projekt E Dotace na fotovoltaické elektrárny a tepelná čerpadla
Pozadí RD a fotovoltaika

Dotace na fotovoltaické elektrárny a tepelná čerpadla

10 dubna, 2022

Autor admin

Overview!

Dotace Nová Zelená Úsporám 2021+

Dříve byla podmínkou pro získání dotace nutnost, aby domácnost spotřebovala alespoň 70% vyrobené energie, to však již není požadováno. Dotace se nyní vztahuje na všechny fotovoltaické systémy do velikosti 10 kWp. Maximální výše dotace se navyšuje na 200 000 Kč a bonus 5 000 Kč.

Nelimitovaná velikost fotovoltaiky Je také zrušen limit velikosti fotovoltaiky. Nyní můžete na střechu umístit tolik panelů, kolik je konstrukčně možné. Finanční dotace je limitována pouze na instalovaném výkonu 10 kWp, za každý další kWp nad limit dotaci nedostanete. To však v praxi neznamená, že by větší instalace nebyla povolena.

Majitelé fotovoltaické elektrárny s výkonem nad 10 kWp se stávají podnikateli v energetice, což znamená potřebu získat licenci od ERÚ a živnostenské oprávnění. U velikosti nad 20 kWp je navíc potřeba získat stavební povolení. Fotovoltaické systémy do 10 kWp jsou ve většině případů dostačující.

Kotlíková dotace

Kotlíková dotace pro rodinné domy platí jak pro novostavby, tak i pro starší domy. Dotace se týká topení kotlem na tuhá paliva nebo na dřevo.

Podporovaná zařízení a výše podpory:

  • Tepelné čerpadlo – až 80% způsobilých výdajů, maximální výše podpory 120 000 Kč
  • Kotel na biomasu s automatickou dodávkou paliva – až 80% způsobilých výdajů, maximální výše podpory 120 000 Kč
  • Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva – až 80% způsobilých výdajů, maximální výše podpory 100 000 Kč
  • Plynový kondenzační kotel – až 75% způsobilých výdajů, maximální výše podpory 95 000 Kč

Pokud je výměna kotle realizována v prioritní obci, podpora bude navýšena o částku 7 500 Kč.

Fotovoltaika a tepelné čerpadlo

Související články

Fotovoltaika, tepelná čerpadla a obnovitelné zdroje energie.

0 komentáøù

Pøidat komentáø